ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,846

แหลมศอก

แหลมศอก

จากถนนสายตราด แหลมงอบ ไปประมาณ 3 กม. มีถนนเลี้ยวซ้ายไปบริเวณแหลมศอก ระยะทาง 24 กม. แหลมศอกมีหาดทรายที่น่าสนใจ และมีหมู่บ้านชาวประมงที่น่าไปเยือน คือ หมู่บ้านแหลมหิน และหมู่บ้านอ่าวช่อ นอกจากนี้แหลมศอกยังเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งชาวตราดเคารพสักการะโดยทั่วไป


บริเวณรอบๆ แหลมศอกสะพานท่าเรือแหลมศอกท่าเรือแหลมศอกบรรยากาศรอบๆ แหลมศอกท่าเรือใช้เดินทางไปเกาะต่างๆ เช่น เกาะหมาก เกาะกูด เกาะขาม และเกาะกระดาด

-- ดูเพิ่ม --