ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,757

วัดสะพานหิน

วัดสะพานหิน

ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 31-32 ถนนตราด-คลองใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 318) ตามเส้นทางไปคลองใหญ่ มีทางแยกทางซ้ายมือจากถนนเข้าสู่วัด วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี กลางสระน้ำมีโบสถ์เก่าแก่ และอยู่ห่างวัดประมาณ 1 กิโลเมตร มีสันหินเชื่อมสองฝั่งคลองใช้เป็นทางคมนาคม


บริเวณด้านหน้าของวัดสะพานหิน

บรรยากาศภายในวัดสะพานหิน

วัดสะพานหิน

วัดสะพานหิน

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดสะพานหิน

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดสะพานหิน

-- ดูเพิ่ม --