ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,140

หมู่เกาะรัง

หมู่เกาะรัง

เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กม.

บนเกาะไม่มีที่ราบพอที่จะอาศัยอยู่ได้ มีเฉพาะที่ราบหน้าหาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริเวณรอบๆ หมู่เกาะรังเหมาะแก่การดำน้ำดูปะการังท่ามกลางฝูงปลาแหวกว่าย การเดินทางไปเที่ยวเกาะต่างๆ

เกาะยักษ์เล็กใกล้ๆกับหมู่เกาะรัง

เกาะยักษ์เล็กใกล้ๆกับหมู่เกาะรัง

หน้าชายหาดเกาะรัง

หน้าชายหาดเกาะรัง

จุดจอดเรือ หมู่เกาะรัง

จุดจอดเรือ หมู่เกาะรัง

เล่นน้ำตามอัธยาศัย

เล่นน้ำตามอัธยาศัย

เล่นน้ำที่เกาะรังอย่างสบายใจ

เล่นน้ำที่เกาะรังอย่างสบายใจ

บรรยากาศ นักท่องเที่ยวเล่นน้ำที่ เกาะรัง

บรรยากาศ นักท่องเที่ยวเล่นน้ำที่ เกาะรัง

น้ำใสมาก เกาะรัง

น้ำใสมาก เกาะรัง

-- ดูเพิ่ม --