ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 63

เกาะหวาย

เกาะหวาย เป็นเกาะที่สวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเกาะ มีสะพานท่าเทียบเรือให้นักท่องเที่ยว  ขึ้นลง มีบ้านพักและบังกะโลให้เช่าหลายแห่ง ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2.30 ชั่วโมง 

-- ดูเพิ่ม --