ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,378

บ้านบางเบ้า

บ้านบางเบ้า

บ้านบางเบ้าเป็นหมู่บ้านประมงซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมพร้อมตอบโจทย์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่ด้วยบ้านพักในรูปแบบโฮมสเตย์ ร้านขายของที่ระลึก และเป็นจุดเริ่มต้นของทริปดำน้ำไปยังหมู่เกาะรัง มีผู้ประกอบการให้เลือกหลากราย และราคาไม่หนีกันนัก อีกทั้งเป็นศูนย์กลางหลายราย และราคาไม่หนีกันนัก อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการเดินทางสู่เกาะต่างๆ โดยรอบไม่ว่าจะเกาะหวาย เกาะหมาก เกาะระยั้ง เกาะกูด หรือหากใครจะเลือกร้านอาหาร ก็มีรา้นอาหารแนะนำ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารทะเล ปูตัวยักษ์ กุ้งตัวใหญ่ และที่ไม่ควรพลาดเลยเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยแห่งหนึ่งบนเกาะช้าง

อยู่ห่างจากหาดไก่แบ้ประมาณ 9 กิโลเมตร ถนนเป็นทางขึ้นลงเขา ถือเป็นที่ตั้งของท่าเรือท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะช้าง

 
ท่าเรือและหมู่บ้านบางเบ้าท่าเรือ วิวสวย บรรยากาศก็สวยท่าเรือบางเบ้า

ท่าเทียบเรือนักท่องเทียว  กิจกรรมยอดฮิตคือ ดำน้ำ และเที่ยวเกาะต่างๆ

-- ดูเพิ่ม --