ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 215

บ้านบางเบ้า

บ้านบางเบ้า

บ้านบางเบ้าเป็นชุมชนชาวประมงที่เก่าแก่และน่าสนใจ นอกจากความโดดเด่นของที่ตั้งที่อยู่กลางน้ำแล้ว ยังเป็นแหล่งทำกะปิ ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเกาะช้าง ปัจจุบันบ้านบางเบ้ามี 67หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 250 คน เป็นหมู่บ้านประมง จำหน่ายอาหารทะเลสด ๆ และปรุง ในรูปแบบร้านซีฟู๊ดต่าง ๆ ริมทะเล อยู่ท้ายสุดฝั่งตะวันตกของเกาะช้าง

เดินทางไปได้ทุกวัน เป็นแหล่งชุมชน และมีโฮมสเตย์และร้านอาหารซีฟู๊ดราคาประหยัด

 
ท่าเรือและหมู่บ้านบางเบ้าท่าเรือ วิวสวย บรรยากาศก็สวยท่าเรือบางเบ้า

ท่าเทียบเรือนักท่องเทียว  กิจกรรมยอดฮิตคือ ดำน้ำ และเที่ยวเกาะต่างๆ

-- ดูเพิ่ม --