ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,443

ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง

ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง

ท่าเรือเฟอร์รี่ นำเรือโดยสารขนาดใหญ่ สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 300 คน รถยนต์ 40 คัน และมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครัน เดินทางสะดวกสบายโครงสร้างเรือและเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอด มีห้องน้ำ อาหารและเครื่องดื่มไว้จำหน่าย ใช้เวลาเดินทาง30 นาทีเมื่อเรือเริ่มแล่น แต่อาจใช้เวลาเทียบท่า และจอดรอรับผู้โดยสารนานหน่อย
 
ท่าเรือที่ได้มาตราฐานสากล ได้รับอนุญาติจากกรมเจ้าท่า นำรถขึ้นเรือข้ามฟากได้
 
เงื่อนไข :
เดินทางได้ทุกวัน

ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง
ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างภายในเรือเฟอร์รี่

บริเวณรอบๆ ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง

บรรยากาศรอบๆ ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง

-- ดูเพิ่ม --