ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,375

บ้านไม้รูด

บ้านไม้รูด

บ้านไม้รูด ตั้งอยู่ที่ อ.คลองใหญ่ เป็นหมู่บ้านชาวประมงริมฝั่ง เหมาะกับการท่องเที่ยวเพื่อชมทิวทัศน์ หรือซื้ออาหารทะเลสด ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้มีอาชีพทำประมงเป็นหลัก และนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้ออาหารทะเลสดได้จากสถานที่แห่งนี้ บริเวณบ้านไม้รูดจะไม่มีหาดทราย หากต้องการสัมผัสบรรยากาศชายทะเล ต้องไปยังหาดไม้รูดซึ่งอยู่ใกล้วัดไม้รูด มีลักษณะเป็นหาดหิน


หมู่บ้านประมง ที่บ้านไม้รูดบรรยากาศบ้านไม้รูดทางเดินภายในหมู่บ้านไม้รูด

-- ดูเพิ่ม --