ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,502

บ้านหาดเล็ก

บ้านหาดเล็ก

บ้านหาดเล็กเป็นหมู่บ้านสุดท้ายทางตะวันออก ติดชายแดนกัมพูชาป็นตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีบรรยากาศคึกคัก นักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปเที่ยวยังเขต จ. เกาะกง ประเทศกัมพูชาได้

เมื่อเดินทางผ่านหลัก กม. 81-82 จะผ่านส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย บริเวณบ้านโขดทรายหมู่ที่ 2 ต.หาดเล็ก อ. คลองใหญ่ หากดูแผนที่จะเห็นเป็นติ่งแหลมยื่นขนานไปกับแนวเขาบรรทัดมีความกว้างเพียง 450 ม. ด้านขวาติดทะเล ด้านซ้ายติดชายแดนกัมพูชา


อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน บ้านหาดเล็กบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดบริเวณด่านตรวจที่จะข้ามไปประเทศกัมพูชา

-- ดูเพิ่ม --