ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,491

ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

ในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ช่วยเหลือชาวเขมรอพยพ จนเมื่อชาวเขมรอพยพแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา ศูนย์นี้จึงปิดไปเมื่อ พ.ศ. 2529

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จึงได้จัดสร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยโครงการพัฒนาศูนย์สภากาชาดไทยที่บ้านเขาล้าน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ภายในศาลาราชการุณย์ประกอบไปด้วย รูปปั้นจำลองขนาดเท่าจริงของชาวเขมรอพยพในรูปแบบต่างๆ และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ส่วนด้านหลังจะเป็นหาดทรายบรรยากาศเงียบสงบ และมีที่พักไว้รองรับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

ศูนย์ราชการุณย์

ศูนย์ราชการุณย์

ศูนย์ราชการุณย์

ศูนย์ราชการุณย์

ศูนย์ราชการุณย์

ศูนย์ราชการุณย์

การเดินทาง

ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่กม.ที่ 48 จากอำเภอเมืองตราด ทางเข้าอยู่ทางขวามือ ทางเดียวกับไปหาดราชการุณย์

-- ดูเพิ่ม --