ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,295

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ระยะทางจากท้องศาลาประมาณ 9 กิโลเมตร สร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2536 เมื่อขึ้นไปถึงหน้าศาล จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของเกาะพะงัน นับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามจุดหนึ่ง  

 

 
วิวภูเขาล้อมรอบศาลเจ้าแม่กวนอิม

วิวภูเขาล้อมรอบศาลเจ้าแม่กวนอิม

จุดตีระฆัง

จุดตีระฆัง

บรรยากาศรอบๆศาลเจ้าแม่กวนอิม

บรรยากาศรอบๆศาลเจ้าแม่กวนอิม

หลังคาด้านหน้าของศาลเจ้าแม่กวนอิม

หลังคาด้านหน้าของศาลเจ้าแม่กวนอิม

วิวด้านบนของศาลเจ้าแม่กวนอิม

วิวด้านบนของศาลเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม ที่คนพะงัน แวะเวียนมากราบไหว้บูชา

เจ้าแม่กวนอิม ที่คนพะงัน แวะเวียนมากราบไหว้บูชา

ธรรมชาติได้ล้อมรอบ ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ธรรมชาติได้ล้อมรอบ ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ด้านหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิม

ด้านหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิม

หลังคาสีสันสดใส

หลังคาสีสันสดใส

สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขอพรสิ่งสักดิ์สิทธิ์

สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขอพรสิ่งสักดิ์สิทธิ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --