หลังคาสีสันสดใส
วิวภูเขาล้อมรอบศาลเจ้าแม่กวนอิม จุดตีระฆัง บรรยากาศรอบๆศาลเจ้าแม่กวนอิม หลังคาด้านหน้าของศาลเจ้าแม่กวนอิม วิวด้านบนของศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม ที่คนพะงัน แวะเวียนมากราบไหว้บูชา ธรรมชาติได้ล้อมรอบ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ด้านหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิม หลังคาสีสันสดใส สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขอพรสิ่งสักดิ์สิทธิ์

หลังคาสีสันสดใส

ที่เที่ยวแนะนำ