ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 63

วัดทับกระดาน

วัดทับกระดาน  ภายหลังการเสียชีวิตของราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ วัดนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในฐานะเป็นวัดที่พุ่มพวงมีความผูกพันในวันเยาว์ ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นของพุ่มพวง รูปปั้นของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ จะมีทั้งหมด 5 รูป รูปปั้นสองรูปซึ่งตั้งอยู่ในศาลาสุธรรมรัตราษฎร์บำรุง เป็นรูปปั้นที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมนำพวงมาลัยมาไหว้ขอโชคลาภกัน ผู้ที่ได้ตามคำอธิฐานจะนำสิ่งของมาแก้บน มีโต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า ชุดไทย ชุดราตรี และเครื่องสำอาง ส่วนรูปปั้นอีกสามรูปนั้นตั้งอยู่ในศาลาจัตุรมุข ศาลาท่าน้ำและศาลาห้องกระจก