ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 50

ตลาดเก่าศรีประจันต์

ตลาดเก่าศรีประจันต์  ตลาดเก่าแก่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรี อีกแห่งหนึ่ง มีอายุประมาณ 100 ปี ลักษณะเป็นเรือนแถวไม้สองชั้น ตลาดแห่งนี้เคยได้รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2551 หลังตลาดติดกับแม่น้ำสุพรรณบุรี เป็นที่อาศัยของปลาจำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถที่จะให้อาหารปลาได้ หรือจะเดินเที่ยวไปวัดบ้านกร่างซึ่งเป็นจุดที่จะเห็นทัศนียภาพของตลาดเก่าศรีประจันต์ในอีกมุมหนึ่งก็ได้