ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 129

วัดลาดสิงห์

วัดลาดสิงห์ เดิมชื่อวัดราชสิงห์ มีคำบอกเล่าว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างขึ้น เพื่ออุทิศเป็นพระกุศลแด่พระนางสุพรรณกัลยา ด้วยเหตุที่พระนางถูกประหารชีวิตอยู่ในพม่า หลังจากพระองค์ทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา