เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,306

10 โบราณสถานเมืองสุโขทัย

10 โบราณสถานเมืองสุโขทัย

10 โบราณสถานเมืองสุโขทัย

1. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
เมืองศรีสัชนาลัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทัย ต่อมาจนแม้กระทั่งสุโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยา และได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่า เมืองสวรรคโลก

 

2. พิพิธภัณสถานแห่งชาติรามคำแหง
ได้จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานที่เขตเมืองเก่าสุโขทัย เมืองโบราณใกล้เคียง ส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุศิลปวัตถุ

 

3. วัดศรีสวาย
เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความงดงามแห่งหนึ่งของสุโขทัย แล้วที่สำคัญ จุดเด่นของวัดนี้คือ พระปรางค์ 3 องค์ มีลวดลายปูนปั้นอันงดงามเหมือนลายปูนปั้นอันงดงาม

4. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
ลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุธยา บริเวณเรือนธาตุด้านหน้ามีบันไดขึ้นองค์ปรางค์สู่ซุ้มโถง ผนังภายในองค์ปรางค์พบว่ามีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังแต่ลบเลือนไปมาก

 

5. วัดช้างล้อม
เป็นวัดขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองศรีสัชนาลัย เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลมบนฐานประทักษิณสูง มีประติมากรรมลอยตัวรูปช้างระดับอยู่โดยรอบรวม 39 เชือกบนฐานทักษิณมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรุปปูนปั้น

 

6. วัดเขาสุวรรณคีรี
ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สำคัญยังมีเจดีย์ขนาดใหญ่ ทรวดทรงสัดส่วนสวยงาม บนยอดเขาสามารถมองเห็นเจดีย์ที่สูงเด่นเป็นสง่า หากผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชน ทางวัดเปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีค่าบริการ

7. วัดเขาพนมเพลิง
เป็นเจดีย์ประธานทรงกลมก่อด้วยศิลาแลง ตั้งแต่ก้านฉัตรขึ้นไปพังทลายหมด มณฑปก่อด้วยศิลาแลงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูง หลังคาโค้งแหลม มีบันไดทางขึ้นสู่มณฑป ชาวบ้านเรียกว่าศาลเจ้าแม่ละอองสำลี

 

8. วันสวนแก้วอุทยานน้อย
เป็นพระอารามในเขตพระราชวังเช่นเดียวกัน กับวัดพระศรีสรรพชณ์แห่งกรุงศรีแยุธาและวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉยงใต้มีประตูทางเข้าทั้ง ด้านหน้าและด้านหลัง

 

9. วัดศรีชุม
เป็นวัดที่แปลกเพราะผู้สร้างมีความคิดลึกซึ้งและมีความคิดก้าวไกล หากมองเป็นเพียงภายนอกจะมองเห็นมณฑปมีพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ตรงกลางเพียงองค์หนึ่ง แต่ที่แท้จริงมณฑปหลังนี้มีผนังหนามากก่ออิฐเป็นกำแพง 2 ชั้นมีบันไดเป็นขั้นๆ ขึ้นสู่ยอดมณฑปได้ เรามักเรียกกันว่า อุโมงค์วัดศรีชุม มีทางเข้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา แต่ทางด้านซ้ายเท่านั้นที่เข้าไปได้ถึงช่องลมด้านข้างและช่องหลังพระเศียรพระพุทธรูป หากออกไปแอบอยู่ทางช่องนี้แล้วพูดออกมาดังๆ ผู้ที่อยู่ในวิหารก็อาจเข้าใจว่าพระพุทธรูปพูดได้

 

10. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น มรดกโลก เนื่องจากในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานประกอบด้วยสถานที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยว