ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,820

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดสระแก้ว" มีพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นหลักของวัดครับ ด้านหน้าของ ซุ้มประดิษฐาน พระพุทธรูปทางด้านทิศตะวันตกมีสระน้ำอยู่สระหนึ่ง ทำให้สันนิษฐานว่าวัดนี้คือวัดแก้วราช ประดิษฐาน ที่มีกล่าวถึงในพงศาวดารเหนือ


ความเป็นมาของวัดสวนแก้วอุทยานน้อย

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย