การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, สุโขทัย

 

รถยนต์icon_car.jpg (808 bytes)

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 ทางคือ

    1. ตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศ ระยะทางประมาณ 440 กม.
    2. ตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม. ที่ 50 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน อยุธยามุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวง หมายเลข 12 เข้าสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กม.

รถโดยสารประจำทางicon_bus.gif (237 bytes)

มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) ถนนกำแพงเพชร ทุกวันจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โทร. 0-2269-6999

นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. 055-611039, 087-8425144 บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 02-9362924, 055-211557

รถไฟicon_railway.gif (1048 bytes)

มีรถด่วนและรถเร็วสายเหนือออกจากสถานีหัวลำโพง ไปลงที่พิษณุโลกทุกวัน จากนั้นจึงเดินทางต่อ โดยรถประจำทางไปสุโขทัย อีก 59 กม. ติดต่อรายละเอียดที่หน่วยบริการเดินทาง โทร.02-223-7461, 073-611 - 162

         เครื่องบินicon_airway.gif (964 bytes)

การบินไทยมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปลงที่พิษณุโลกทุกวัน วันละ 4-5 เที่ยว จากนั้นจึงเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปสุโขทัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-356-1111 บริษัท บางกอกแอร์เวย์ มีเครื่องบินจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ออกวันละ 2 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 7.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1771, 055-647-224

บริษัทรถเช่า (รหัสทางไกล 055)

บริษัทสุโขทัยทราเวิลเซอร์วิส จำกัด 327/6-7 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง โทร 055 601 578 โทรสาร0-5561-1505 และ17/1 หมู่ 2 ต.คลองกระจง อ.สวรรถโลก โทร (01) 213-0512 กรุงเทพฯ โทร 055-651-0244-5, 055-651-0437, 055-254-2345 โทรสาร 055-610-737
สกายทัวร์ (ศรีกัลยาทัวร์) 43-45 ถ.ประเสริฐพงษ์ ต.ธานี โทร 612236 และ 58/1-7 ถ.บายพาส อ.เมือง โทร.055-612-237

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 055)

ประชาสัมพันธ์จังหวัด  0-5561-2286
สถานีตำรวจภูธร อ. เมืองสุโขทัย  055-942-656, 055-612-459
ตำรวจท่องเที่ยว  055-697-241
โรงพยาบาลสุโขทัย  055-610-903 
บริษัทขนส่ง จำกัด  055-641-125
วินทัวร์   055-613-407
พิษณุโลกยานยนต์   055-302-021
ไปรษณีย์จังหวัด  055-612-563
สนามบินสายการบินบางกอกแอร์เวยส์   055-647-225
สายการบินไทย จ. พิษณุโลก  055-258029,055-258020
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   055-621-988