ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 598

สันหลังมังกร

สันหลังมังกร

หาดสันหลังมังกร หรือเรียกภาษาชาวบ้าน ว่า “ทะเลแหวก” คือคำเรียกขานเกาะแห่งหนึ่งของชาวชุมชนตันหยงโป อ.เมืองสตูล ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์กลางทะเลอันดามัน ในยามน้ำทะเลลดลงเหมือนกระแสน้ำหลีกทางให้สันทรายโผล่ขึ้นมา ซึ่งเป็นสันทรายที่เต็มไปด้วยซากเปลือกหอยนับหลายล้านตัวทับถมกัน ทำให้เกิดเป็นเส้นทางคดเคี้ยวยาวกว่า 3 กิโลเมตร สามารถเชื่อมไปยังอีกเกาะหนึ่งได้ หรือเปรียบเสมือนกับมังกรฟ้าถลาลงเล่นน้ำ ให้เราได้เดินบนสันหลังมังกรที่เคลื่อนไหวพลิ้วตัวอย่างสวยงาม จึงเป็นที่มาของชื่อหาดแห่งนี้ “หาดมังกร” ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือบ้านบากันเคย ประมาณ 20 นาที ด้วยเรือหางยาวนำเที่ยวของชุมชน

สะพาน ท่าเรือบ้านบากัน

สะพาน ท่าเรือบ้านบากัน

สะพาน ท่าเรือบ้านบากัน

สะพาน ท่าเรือบ้านบากัน

เรือประมงหาปลา

เรือประมงหาปลา

เรือหางยาว

เรือหางยาว

จุดสันหลังมังกร

จุดสันหลังมังกร

จุดสันหลังมังกร

จุดสันหลังมังกร

ภาพมุมสูง

ภาพมุมสูง

ภาพมุมสูง

ภาพมุมสูง

ภาพมุมสูง

ภาพมุมสูง

จุดสันหลังมังกร

จุดสันหลังมังกร