การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, สตูล

icon_car.jpg (808 bytes)รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านเข้าเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง จากพัทลุงไปอำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัด สตูลระยะทาง 973 กม. 

icon_bus.gif (237 bytes)รถโดยสาร
เปิดบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดา ระหว่างกรุงเทพฯ-สตูล ทุกวัน มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชม. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 02-8721777 บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ http://www.busticket.in.th

icon_railway.gif (1048 bytes)ทางรถไฟ
การเดินทางโดยรถไฟ สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา หรือ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ได้โดยลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นนั่งรถแท็กซี่ หรือรถประจำทางเข้าจังหวัดสตูลระยะทางประมาณ 97 กม. ติดต่อสอบถามรายละเอียดกำหนดการเดินรถไฟได้ที่หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0-7423-8001 หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th

icon_airway.gif (964 bytes)ทางอากาศ
โดยบริษัท การบินไทย จำกัด คล้ายกับการเดินทางรถไฟ คือ ต้องไปลงที่สนามบินหาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 97 กม. ติดต่อรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด ถนนหลานหลวง โทร. 02-356-1111

สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย มีเที่ยวจากกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ มีเที่ยวบินทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-515-9999 หรือจองตั๋วที่เว็บไซต์ https://www.airasia.com แล้วต่อรถแท็กซี่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 97 กม.

thaigraphic_02007.gif (2167 bytes) บริษัทนำเที่ยวไปเกาะตะรุเตาicon_runningboat.jpg (1414 bytes)
thaigraphic_02007.gif (2167 bytes) การเดินทางไปหมู่เกาะตะรุเตา

action.gif (910 bytes) การเดินทางจากอำเภอเมืองสตูลไปยังอำเภอต่างๆ มีดังนี้
อำเภอควนโดน ระยะทาง 21 กม.
อำเภอท่าแพ ระยะทาง 28 กม.
อำเภอควนกาหลง ระยะทาง 32 กม.
อำเภอละงู ระยะทาง 50 กม.
อำเภอทุ่งหว้า ระยะทาง 76

action.gif (910 bytes)  การเดินทางจากจังหวัดสตูลไปยังจังหวัดใกล้เคียง มีดังนี้
จังหวัดตรัง ระยะทาง 140 กม.
จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 134 กม.
จังหวัดสงขลา ระยะทาง 125

action.gif (910 bytes) หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 074)

 

สำนักงานจังหวัด

 074-711055

สถานีตำรวจภูธร 

    074-732502-3

สถานีตำรวจน้ำ ถนนศุลกานุกูล

 074-711043

โรงพยาบาลจังหวัดสตูล ถนนสมันตประดิษฐ์

    074-723500-1

 

action.gif (910 bytes) ตารางเรือไปตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ

   action.gif (910 bytes) ตารางเรือไปตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
      สนามบินหาดใหญ่ ------------> คิวรถตู้ตลาดเกษตร----------> ท่าเรือปากบารา
 
 จุดที่ 1: ขึ้นรถตู้สนามบิน หรือ รถสองแถวไปลงที่คิวรถตู้ตลาดเกษตร ค่ารถตู้สนามบิน 80 บาท/ท่านและค่ารถสองแถว 20 บาท/ท่าน
 จุดที่ 2: ขึ้นรถตู้สาย หาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา จากคิวรถตู้ตลาดเกษตรมาลงที่ ท่าเรือปากบารา ค่ารถตู้ 100 บาท/ท่าน
 
 ระยะเวลาที่ใช้เดินทางจากคิวรถตู้ – ท่าเรือปากบาราคือ 2 ชม. ไม่รวมระยะเวลาในการรอรถ
 หากต้องการจองรถตู้เพื่อให้ไปรับที่สนามบินจะราคาเที่ยวละ 300 บาท/ท่าน
 และ เที่ยวละ 150 บาท/ท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้รับหรือส่ง ตัวเมืองหาดใหญ่
 สำหรับคณะที่เดินทางมาหลายท่าน สามารถเช่ารถตู้ได้ในราคาเที่ยวละ2000 และTaxi เที่ยวละ 1500 บาท

-- ดูเพิ่ม --