ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, สตูล

สตูลเป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของประเทศไทยมีประชากร เป็นชาวไทยมุสลิม ถึงร้อยละ 80 เป็นจังหวัดที่ติดชาย ฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย)

สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ 973 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,478 ตร.กม. มีชายฝั่งทะเลยาว 80 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นเนินสูงมีที่ราบป่าเขาห้วยลำธาร ในเขตภาคตะวันออกของจังหวัด ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสมมาก ปูเสฉวน.jpg (1097 bytes)
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  oldboatsbeach.jpg (5926 bytes)  
ท่องเที่ยว

 

นอกจากนี้ในเขตจังหวัดสตูลยังมีหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามันอีกกว่าร้อยเกาะ เช่น หมู่เกาะตงหมู่เกาะตะรุเตา เกาะเภตรา เกาะสาหร่าย ฯลฯ

 

 

action.gif (910 bytes) อาณาเขต

 

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดตรังและสงขลา
ทิศใต้ ติดกับรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย และจังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรอินเดีย

 

action.gif (910 bytes) การปกครอง

 

จังหวัดสตูลแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า

 

-- ดูเพิ่ม --