ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,717

สตูล สตรีท อาร์ท

สตูล สตรีท อาร์ท

Street Art Satun เป็นภาพวาดริมถนนสายพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูล เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าวัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง และซอยบรรจบ มัสยิดมำบัง ถนนบุรีวานิช สิ้นสุดที่คฤหาสน์กูเด็น เน้นภาพที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดสตูล และโซนภาพที่มีความทันสมัย เพื่อเป็นเส้นทางให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และคาดว่าจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสตูลให้มากขึ้นในอนาคต และประชาชนในบริเวณดังกล่าวเกิดรายได้ทั้งร้านอาหาร ที่พัก รวมถึงการนำสินค้าหรือของที่ระลึกวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวต่อไป

ฝาผนังโรงรับจำนำ

ฝาผนังโรงรับจำนำ

สมาคมจงหัวสตูล

สมาคมจงหัวสตูล

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง

ศิลปะฝาผนัง