ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,218

เกาะหินเหล็ก

เกาะหินเหล็ก

เกาะหินเหล็ก ตังอยู่ที่บริเวณอ่าวสตูล ลักษณะเป็นเพียงเกาะเล้กๆ ที่ดูผิดเผินแล้วดูไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่ที่ที่จริงแล้วบนเกาะนี้มีความแปลกตาตรงชายหาดที่มองจากไกลๆ จะเห็นเป็นชายหาดสีขาวก็ไม่ต่างจากที่อื่นแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆ จะไม่ใช่หาดทรายแต่จะเป็นเปลือกหอยเล็กที่มาอยู่บนชายหาด หลักๆแล้วเกิดจากที่ทะเลซัดมาทับถมกันจนเกิดเป็นชายหาดสีขาวโผน นอกจากนี้แล้ว บนเกาะนี้ยังมี สิ่งมหัศจรรย์ ที่เรียกว่า หาดหินเหล็ก มีอายุนับลล้านๆปี คนนิยมไปชมกันมาก

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

ภาพมุมสูง เกาะกวาง สตูล

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

หาดหินเหล็ก

จุดจอดเรือของเกาะกวาง

จุดจอดเรือของเกาะกวาง