ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 7,418

ท่าเรือตำมะลัง

ท่าเรือตำมะลัง

ท่าเรือตำมะลัง เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต. ตำมะลัง อ.เมือง จ. สตูล ในยามเย็น ท่านสามารถชมทะเล ชมวิว ดูพระอาทิตย์ตกได้ที่นี่ ท่าเรือตำมะลัง ลมพัดเย็นสบาย การเดินทางไป เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือตำมะลังไป ลังกาวี ทุกวัน วันละ 3 เที่ยว

 

 
จุดประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวทางเข้าด้านหน้าท่าเทียบเรือตำมะลังสะพานคอนกรีตท่าเรือสัญลักษณ์ประจำท่าเรือตำมะลังที่ทำการท่าเรือตำมะลัง สตูล