ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,032

แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว

แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว

แหลมตันหยงโป และหาดทรายยาว ตั้งอยู่ทางปากอ่าวสตูล บริเวณแหลมตันหยงโปและหาดทรายยาวนี้ มีลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นล้ำ ไปในทะเลอันดามัน มีหาดทรายยาวสวยงาม ทั่วบริเวณ เต็มไปด้วยมะพร้าวนับพันต้น และหมู่บ้านชาวประมงที่อาศัยอยู่ การเดินทางสามารถเดินทางจากตัวเมืองสตูลไปยังท่าเรือเจ๊ะบิลัง เป็นระยะทางประมาณ 8 กม. และจะมีทางแยกซ้ายไปยังบ้านตันหยงโปอีกประมาณ 15 กม.

 

 
ชายหาด แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว เป็นชายหาดมีความสวยงาม แต่ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำพระอาทิตย์ตกดิน ณ . แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาวชายหาดของแหลมตันหยงโป และหาดทรายยาว มีความสวยงาม สามารถเดินเล่นและรับอากาศยามเย็นได้อย่างเพลิดเพลิน