ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,707

วัดชนาธิปเฉลิม

วัดชนาธิปเฉลิม

วัดชนาธิปเฉลิม  เดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดมำบัง สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2425  เป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดสตูล ต่อมาได้เปลื่ยนชื่อจาก วัดมำบังมาเป็นวัดชนาธิปเฉลิม เมื่อปี พ.ศ. 2482 มีบันไดสองข้าง ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นระเบียง เสาบานหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปเครือเถา วัดแห่งนี้ จึงเป็นวัดที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 
ภายนอกอุโบสถวัดชนาธิปเฉลิมทางขึ้นลงมีบรรไดทั้ง 2 ด้านด้านข้างอุโบสถ