ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,910

เขาโต๊ะหยงกง

เขาโต๊ะหยงกง

 

เขาโต๊ะหยงกง หรือ เขาโต๊ะยะกง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล อยู่ใกล้ ๆ คฤหาสน์กูเด็น บนหน้าผาภูเขาเล็ก ๆ ชื่อคล้ายภาษาจีนแต่เป็นศาลของอิสลามศักดิ์สิทธิ์มาก เขาโต๊ะหยงกง ถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีทวดชื่อ “โต๊ะ หยงกง” สถิตย์อยู่ ณ บริเวณเพิงหิน  ปัจจุบันชาวบ้านเรียก เขาโต๊ะหยงกงว่า เขาม้าขาวอีกชื่อหนึ่ง 

 

 
เขาโต๊ะหยงกงศาลโต๊ะหยงกงเขาโต๊ะยะกง