ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,859

สวนสาธารณะเขาพญาวัง

สวนสาธารณะเขาพญาวัง

  สวนสาธารณะโต๊ะพญาวัง เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล เป็นที่พักผ่อนและ ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเมือง สตูล จากปากทางเข้าไปประมาณ 700 เมตร ปลายสุดของถนนคูหาประเวศน์ สภาพเป็นเขาหินปูนขนาดเล็กสูงประมาณ 30 เมตร ซึ่งเทศบาลเมืองสตูลได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ "โต๊ะพญาวัง หรือ เขาพญาวัง"มีลำคลองมำบังเลียบผ่านด้านตะวันตกของสวนสาธารณะเทศบาลได้ตัดถนนรอบภูเขา ได้จัดสถานที่พักผ่อนเป็นสวนหย่อม ๆ ไว้หลายจุดบรรยากาศรอบ ๆ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ปลูกไว้เพื่อความสวยงาม มีถ้ำเล็ก ๆ ด้านตะวันตกของภูเขา บนภูเขามีป่าไม้เป็นที่อาศัยของฝูงลิงแสมจำนวนมาก

 

 
ทางเข้าสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังบริเวณเขาโต๊ะพญาวังจะมีศาลานั่งพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนถนนรอบๆสวนสาธารณะจะมีความร่มรื่น ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์รอบๆเขาโต๊ะพญาวังจะมีลิงแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก