ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,503

คฤหาสน์กูเด็น

คฤหาสน์กูเด็น

ตั้งอยู่ ซอย 5 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูลชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกคฤหาสน์หลัง นี้ว่า "ศาลากลางเก่า" รูปทรงเป็นอาคารตึกสองชั้นลักษณะการก่อสร้าง เป็นศิลปะที่ผสมผสานกันอย่าง สวยงาม คือ อาคารตัวตึกเป็นแบบตะวันตก ประตูหน้าต่างรูปโค้งสถาปัตยกรรมโรมัน หลังคาแบบไทย  หลังคาใช้กระเบื้องดินเผารูปกาบกล้วย ช่องลมหน้าบนตกแต่งรูปดาวสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม ปัจจุบันคฤหาสน์กูเด็นอยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร เป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

 

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เป็นอาคาร 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา 

 


ภายนอกของคฤหาสน์กูเด็น บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็กๆ เป็นเกล็ดแนวนอนซุ้มประตูทางเข้า