ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,111

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล

ตั้งอยู่บริเวณถนนบุรีวานิช และสตูลธานี ซึ่งอยู่กลางใจเมืองสตูล มีลักษณะเด่นสวยงาม รูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใสตัวอาคารแบ่งเป็นสองตอน คือ ด้านนอกเป็นระเบียงมีบันไดขึ้นหอคอย ลักษณะเป็นยอดโดม สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ ด้านในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาด ชั้นล่างมีห้องใต้ดินใช้เป็นห้องสมุด

 


ภายนอกมัสยิดกลางจะตั้งโดดเด่นใจกลางเมืองสตูล บรรไดทางขึ้นมัสยิดกลางจังหวัดสตูล

 ป้ายชื่อมัสยิดกลางจังหวัดสตูล

 มัสยิดกลางจังหวัดสตูล จะมีรั้วกั้นอยู่ภายนอกตัวมัสยิด

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล

มัสยิดมำบังสตูล

มัสยิดมำบังสตูล