ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,702

เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

เขาโต๊ะหงายเป็นภูเขาลูกโดด อยู่ด้านเหนือจรดพื้นที่ราบส่วนด้านใต้เป็นลักษณะของหัวแหลมผาชันยื่นออกไปในทะเล ด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอ่าวที่เป็นหาดทรายโค้งเว้าเข้าไปในแผ่นดินและเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา แหล่งมีลักษณะเป็นผาชันติดทะเลทางด้านตะวันตก ด้านใต้ และด้านตะวันออก มีสะพานเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเลียบไปตามชายฝั่งผาชันด้านตะวันออก แล้วโค้งไปทางตะวันตกผ่านเขตรอยต่อระหว่างหินปูนสีเทากับหินทรายสีแดง

แม้จะไม่มีหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ แต่จากการเปรียบเทียบลำดับชั้นหินนั้นกล่าวได้ว่า หินปูนสีเทานั้นเป็นหินปูนกลุ่มหินทุ่งสูงยุคออร์โดวิเชียน ส่วนหินทรายสีแดงนั้นเป็นหินทรายกลุ่มหินตะรุเตายุคแคมเบรียน โดยระนาบสัมผัสระหว่างกลุ่มหินทั้งสองนั้นเป็นระนาบรอยเลื่อนที่มีการวางตัวเอียงเทไปทางทิศตะวันออก และจากการที่ชั้นหินทรายสีแดงมีการวางตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยมุมเอียงเท 22 องศาแล้วค่อยๆเพิ่มการเอียงเทมากขึ้น ๆ จนอยู่ในแนวตั้งฉากที่บริเวณด้านใต้ของระนาบรอยเลื่อนนั้น ทำให้กล่าวได้ว่าเป็นรอยเลื่อนปกติ และหากนักท่องเที่ยวเดินบนสะพานจากด้านหินปูนสีเทาข้ามระนาบรอยเลื่อนไปยังด้านหินทรายสีแดง ถือได้ว่ากำลังมีอายุมากขึ้นจากยุคออร์โดวิเชียนไปเป็นยุคแคมเบรียนโดยผ่านระนาบรอยเลื่อนที่ถือว่าเป็น “เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย”

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

สะพานเดินรอบๆ

สะพานเดินรอบๆ

เดินชมบรรยากาศ เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

เดินชมบรรยากาศ เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

ปากถ้ำ เขตข้ามกาลเวลา

ปากถ้ำ เขตข้ามกาลเวลา

ป้าย เขตข้ามกาลเวลา

ป้าย เขตข้ามกาลเวลา

ป้าย เขตข้ามกาลเวลา

ป้าย เขตข้ามกาลเวลา

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

หน้าหาดมีหิน

หน้าหาดมีหิน

ด้านหน้าชายหาดมีหิน

ด้านหน้าชายหาดมีหิน

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

ป้ายทางเข้า

ป้ายทางเข้า

ป้ายแนะนำที่เที่ยว

ป้ายแนะนำที่เที่ยว

ถนนทางเข้า

ถนนทางเข้า

บรรยากาศ

บรรยากาศ

จุดบริการนักท่องเที่ยว

จุดบริการนักท่องเที่ยว

จุดชมวิวงดงามมาก

จุดชมวิวงดงามมาก

พระอาทิตย์ตกยามเย็น

พระอาทิตย์ตกยามเย็น

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)

ภาพมุมสูง เขาโต๊ะหงาย (เขตข้ามกาลเวลา)