ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,899

อ่างเก็บน้ำดอกกราย

อยู่ในอำเภอปลวกแดง ห่างจากเมืองระยอง 35 กม. ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ อุดมไปด้วยพันธุ์ปลา เป็นที่ตั้งโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ให้จังหวัดระยอง-ชลบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษา การพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร โครงการต่างๆ

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --