ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 422

สะพานรักษ์แสม

สะพานรักษ์แสม เป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ที่ทอดผ่านป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ และสวยไม่แพ้ทุ่งโปรงทองเลยทีเดียวค่ะ บริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ มีธนาคารปูแสม อีกด้วย

ค่าธรรมเนียม

การเดินทาง : เริ่มจากท่าเรือบ้านด่านเก่า เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. แต่ถ้าเดินทางด้วยเรือเร็ว ใช้เวลาประมาณ 50 นาที เท่านั้น ถ้าเดินทาง จากท่าเรือ แหลมหินดำ ที่เกาะกูด ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --