ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 457

น้ำตกคลองปลาก้าง

อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 3 กม. น้ำตกมี หลายชั้น ตลอดทางเป็นป่ามีพันธุ์ไม้จำพวกเฟิร์นและกล้วยไม้ขึ้นอยู่ทั่วไป

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --