ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 574

สวนสุภัทรา

ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กม. เป็นสวนผลไม้ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม มีผลไม้ประเภทมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง เหมาะไปชมในช่วงฤดูผลไม้ราวปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

  • ค่าเข้าชมสวนและชิมผลไม้ท่านละ 120 บาท
  • มีรถรางบิการนำชมสวนรอบละครึ่งชั่วโมง
  • เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-18.00 น.
  • สอบถามโทร: 038-892048-9

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --