ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,145

พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน) วัดเทวปราสาท

พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน) วัดเทวปราสาท

พระพุทธเกตุมงคล หรือหลวงพ่อโตตะพานหิน เป็นพระพุทธรูป หลวงพ่อโต ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ณ วัดเทวประสาท ตำบลห้อยเกตุ อำเภอ ตะพานหิน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2513 มีขนาดใหญ่ที่สุด ในจังหวัดพิจิตร หน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 24 เมตร ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวว่า "พระพุทธเกตุมงคล"


พระพุทธเกตุมงคล มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิจิตรวัดเทวปราสาท