เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,654

10 ที่เที่ยว พิจิตร ที่เที่ยวไม่ไปไม่รู้

10 ที่เที่ยว พิจิตร ที่เที่ยวไม่ไปไม่รู้

 

1. วัดท่าหลวงพระอารามหลวง
เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร และเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน ที่สำคัญยังเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานับ 100 ปี ปัจจุบันนี้ ได้เปิดพระอุโบสถเปิดให้บริการมานมัสกาลหลวงพ่อ ได้ตลอดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

2. วัดโรงช้าง
เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมมีชื่อว่า "วัดสุวรรณหงส์" ภายในวิหาร และพระโอสถหลังเก่า (วิหารหลวงพ่อนาค)


3. อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
สร้างขึ้นในสมัยพระยาโคตรบอง ภายในมีกำแพงเมือง มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ อุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ร่มรื่นหลายชนิดเหมาะในการพักผ่อนหย่อนใจ

 

4. วัดนครชุม
เป็นวัดที่สร้างในสมัยสุโขทัย มีอายุราว 800 ปี มีพระอุโบสถเก่าแก่มาก แต่ปัจจุบันได้ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ

 

5. วัดเขารูปช้าง
เป็นโบราณสถานของวัดเขารูปช้าง ที่มองเห็นเด่นเป็นสง่า คือ เจดีย์แบบลังกา ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีหินสีขาว ซ้อนกันมองดูคล้ายรูปช้าง เจดีย์แต่เดิมเป็นเจดีย์เก่ามาก่อนต่อมาทางวัดได้

 

6. รูปปั้นพญาชาละวัน
มีลักษณะเด่น และงดงาม มีจัดแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เหมาะสำหรับพาครอบครัว หรือคนรักไปเที่ยวมาก

 

7. วัดบ้านน้อย
เป็นวัดหนึ่งที่สร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน ประติมากรรมศิลปะจักสานด้วยเส้นลาดทองเหลือง มีขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก สูง 5 ศอก 9 นิ้ว มีแห่งเดียวในประเทศไทย

 

8. วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)
เป็นวัดที่หลวงพ่อเงินจำพรรษาอยู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเก่า สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจของวัดนั้นคือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวช ชั้น 2 ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงิน ทำให้คนที่นับถือมากราบไหว้อย่างเป็นประจำ

 

9. วัดห้วยเขน
โบสถ์เก่าได้รับการลงทะเบียนอนุรักษ์ไว้ ขึ้นทะเบียนกับจากกรมศิลปากร ทำให้มีชื่อเสียงจึงทำให้นักท่องเที่ยว แวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนั้นยังมีจิตรกรรมฝาผนังโบราณ เล่าเรื่องราวของพุทธประวัติ

 

10 . วัดโพธิ์ประทับช้าง
เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ยังใช้สอยจนปัจจุบัน มีอายุกว่า 300 ปี ความงดงามของสถาปัตยกรรมสมัยพระเจ้าเสือ และยังมีจุดสักการะ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย