ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม พิจิตร
 ( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

 

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

ฟ้าหลวง เรสซิเด้นซ์

93 หมู่8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง, พิจิตร

600
3.0

มีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

88/10,88/11 หมู่ที่ 8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง, พิจิตร

750
3.0

นิวหัวหิน

2/12/10 ถ.ร่วมใจ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน, พิจิตร

520
3.0

เบดฮับ เอ็กซ์ คาเฟ่ พิจิตร

24 หมู่ 7 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง, พิจิตร

650
2.0

ระเบียงน้ํา รีสอร์ท

138 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง, พิจิตร

450
3.0

เดอะ เนส พิจิตร

Recommended

28/68 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร, พิจิตร

750
3.0

แกรนด์ฟลาวเวอร์

24/32 ถ.พิจิตร-สามง่าม ต.ในเมือง อ.เมือง, พิจิตร

550
3.0

ออร์คิดเพลส

24/115 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง, พิจิตร

600
2.5