ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, พิจิตร

 
อำเภอเมือง
โกเกี๊ยด 157 ถนนบุษบา โทร 056-611-082
ขวัญข้าว 2/247-8 ถนนศรีมาลา โทร 056-611-159
ครัวน้ำใสใจจริง 2/274-5 ศูนย์การค้าพิจิตรพลาซ่า ถนนศรีมาลา โทร 056-612-547
แคนดี้เบเกอรี่ ถนนบึงสีไฟ
เจ๊เป้า โต้รุ่ง ถนนศรีมาลา
ตวงเพชร 2/58 ถนนศรีมาลา โทร 056-611-193,056-611-890
ทองเอก โรงแรมพิจิตรพลาซ่า ถนนสระหลวง
ป.โภชนา ถนนจันทร์สว่าง
ประยูรโภชนา 28/9 ถนนธิตะจารี โทร 056-650-488
เพชรบุรี ถนนเกษมราษฎรอุทิศ
แฟรี่แลนด์แอนด์ฟู๊ดเซนเตอร์ ถนนสระหลวง
ไผ่สีทอง ถนนศรีมาลา ข้างโรงแรมโอฆะ
เลิศรส 524 ถนนบุษบา โทร 056-611-297
ศรีราชา 8 ถนนจันทร์สว่าง โทร 056-611-358,056-611-445
สบันงา 2/219-220 ถนนศรีมาลา โทร 056-650-902
อากื๊ดราดหน้า 686/2 ถนนบุษบา โทร 056-611-462
อู่ตะเภา 109 หมู่ 4 ถนนพิจิตร-ท่าฬ่อ
เอ็มแอนด์ทีค็อฟฟี่ช็อฟ ถนนศรีมาลา
แอ๊วเบเกอรี่แอนด์ฟู๊ด 16/7 ถนนจันทร์สว่าง โทร 056-611-617
อำเภอตะพานหิน
กาแฟโกยี (เปิบพิสดาร) ถนนรวมมิตร
ดวงพรรณ ถนนพร้อมใจ โทร 056-621-823
จิบอิ้ว ถนนมธุรสใต้ (ใกล้แม่น้ำ)
เจริญเบเกอรี่ 364-5 ถนนชมฐีระเวช โทร 056-621-445
แพทิพย์(แพอาหาร) 02 ถนนริมน่าน โทร 056-621-900
ฟ้าหลวง ถนนสามัคคี
ราตรีโภชนา 245/8 ถนนชมธีระเวช โทร 056-621-426
เรนโบว์ 394/8 ริมน่านตะวันออก โทร 056-622-194
เรือนแพริมชล 01 แพริมชล โทร 056-622-536
โรสอินน์ โรงแรมโรสอินน์ ถนนชมฐีระเวช โทร 056-621-044, 056-621-237,056-622-036
เลี้ยงหงษ์กี่ 06-08 ถนนสหมิตร โทร 056-621-316
ออมดาว(ศาลาโฟร์โมสต์) ถนนนแดงทองดี
อำเภอสามง่าม
โง้วเช็กปี้ 20 ถนนนาคเรศ โทร 056-631-120
จงเฮงปี่ 72/3 ถนนร่วมจิตบันดาล โทร 056-631-281
ปลาสไบบาง 1 หมู่ 8 ตำบลหอไกร โทร 056-632-013
ไม้งาม 45/11 ถนนประเทืองถิ่น โทร 056-631-754
หลิว 25/5 ถนนบางมูลนาก-ตะพานหิน โทร 056-631-416
เรือนทอง 60 หมู่ 13 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร โทร 056-691-074