ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 756

ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย

ตั้งอยู่บริเวณเขาเตาปูน ตำบลสามพระยา จากอำเภอชะอำไปทางใต้ประมาณ 14 กม. จะมีทางแยก ขวามือไปวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี จากทางแยกเข้าประมาณ 4 กม. เป็นศูนย์อนุรักษ์และ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ไม่เสียค่าเข้าชม