ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,594

เกาะเกร็ด

เกาะเกร็ด

เกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า “คลองลัดเกร็ดน้อย” (คลองลัดเกร็ดใหญ่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนท้ายอำเภอสามโคกมาทางใต้ถึงคลองขวางเชียงราก) ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นเซาะตลิ่งทำให้คลองขยาย แผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ ชื่อที่เรียกนั้น ชื่อเดิมเรียกว่า เกาะศาลากุน

เกาะเกร็ดมีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สังเกตได้จากวัดวาอารามต่างๆบนเกาะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะในสมัยอยุธยา แต่คงจะมาร้างคนเมื่อพม่ามายึดกรุงศรีอยุธยาได้ หลังจากกอบกู้เอกราชได้ พระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดให้ชาวมอญที่เข้ารีตมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ ชาวมอญบนเกาะเกร็ดนั้นมีทั้งที่เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อมาเมื่อตั้งอำเภอปากเกร็ดขึ้นแล้วเกาะศาลากุน จึงมีฐานะเป็นตำบลและเรียกว่าตำบลเกาะเกร็ด เกาะนี้จึงมีชื่อว่า เกาะเกร็ด

 

 

เครื่องปั้นดินเผา เอกลักษณ์ของเกาะเกร็ด

 

มีให้เห็นตลอดสองข้างทางป้าตุ่ม เจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา

 

ป้าตุ่ม เจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา

 

สองฝั่งทางเดินเลียบแม่น้ำ

 

ทอดมันหน่อกะลา ชิ้นละ 1 บาท  (อร่อยดี)

 

 

ปั้นดินเผาของเก่าแก่ในศูนย์วัฒนธรรม กวานอามาน

 

 

วัดไผ่ล้อมบ้านเรือนแบบไทยๆ ริมฝั่งแม่น้ำ

 

ท่าน้ำวัดไผ่ล้อม นั่งเรือหางยาวมาขึ้นที่ท่านี้ก่อนจากเกาะเกร็ด (ขอถ่ายไว้ซะหน่อย)

 

 

บ้านขนมไทยป้าตุ่ม เจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา

 

ขนมไทย 

 

 

ขนมไทย 

ที่เที่ยวแนะนำ