ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,317

สถานีรถไฟลพบุรี

สถานีรถไฟลพบุรี

สถานีรถไฟลพบุรี ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกของ พระปรางค์สามยอด เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง ขบวนรถไฟผ่านให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องชมวิวและเที่ยวรอบตัวจังหวัด


สถานีรถไฟลพบุรี

สถานีรถไฟลพบุรี 

สถานีรถไฟลพบุรี

สถานีรถไฟลพบุรี

สถานีรถไฟลพบุรี