ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,387

วัดบันไดหิน

วัดบันไดหิน

วัดบันไดหิน ในปัจจุบัน ในวัดจะมีวิหารที่เหลือเพียงพนังสองด้าน มีประตูหน้าต่างที่เป็นศิลปะ ที่นิยมกันในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารได้มีการพบพระเครื่องเป็น พระนาคปรกเนื้อชิ้นจำนวนมาก เรียกกรุนี้ว่า กรุวัดบันไดหิน และเรียกพระนาคปรกเหล่านี้ว่า พระนาคปรกวัดบันไดหิน   วัดบันไดหินนี้สร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราช


วัดบันไดหิน เสามีลักษณะเป็นอิฐบอล็ค

ภายในยังคงโบราณอยู่

แสดงถึงความเก่าแก่มาก