ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,038

บ้านท่ากระยาง (หล่อรูปโลหะและดินสอพอง)

บ้านท่ากระยาง (หล่อรูปโลหะและดินสอพอง)

อยู่ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี หลังวัดตองปุ เดิมเป็นหมู่บ้านช่างหล่อ มีอาชีพหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ ต่อมาเริ่มหล่อรูปโลหะอื่นๆ เป็นประเภท ของที่ระลึกและเลียนแบบของเก่าด้วย เช่น รูปสัตว์ประจำปีนักษัตริย์ รูปหนุมาน เทวรูปพระกาฬ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการทำดินสอพองเม็ดเล็กแบบเก่าอีกด้วย

 
บ้านท่ากระยาง

บ้านท่ากระยาง

บ้านท่ากระยาง

บ้านท่ากระยาง 

บ้านท่ากระยาง