ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,114

ถ้ำเอราวัณ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปประมาณ 30 กิโลเมตร โดยไปตามถนนสายป่าซาง-ลี้ประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายมือที่บ้านแม่อาว ไปตามถนนสายแม่อาว-ห้วยไฟอีก 15 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามน่าชมเป็นจำนวนมาก

ที่เที่ยวแนะนำ