ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,112

แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรงเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ส่งไปจำหน่ายยังแหล่งขายของที่ระลึกอื่นๆในเมืองเชียงใหม่

ที่เที่ยวแนะนำ