ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,239

แหล่งศิลาแลง

อยู่ในท้องที่บ้านพระบาท ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง ศิลาแลงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากในท้องที่จังหวัดลำพูน และผลิตออกจำหน่ายเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งบริเวณบ้าน มีความแข็งแรงทนทานและสวยงาม

ที่เที่ยวแนะนำ