ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 126

เหมืองหินอ่อนพรานกระต่าย

ตั้งอยู่ในอำเภอพรานกระต่าย มีเนื้อที่สัมปทาน 22 ไร่เศษ ดำเนินงานมาตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2526 หินอ่อนที่ผลิตได้ในแหล่งนี้มีสีชมพู สีงาช้าง สีขาว และสีเทา

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ