ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 62

หมู่บ้านเกษตรกรรม ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ตั้งอยู่ที่บ้านโคน ตำบลคณฑี อำเภอเมือง กำแพงเพชร เป็นหมู่บ้านการเกษตรแบบครบวงจรและใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการเกษตร เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมความชื้นในดินและสั่งงานการรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ขนาดยักษ์โดยอัตโนมัติ เป็นต้น

ที่เที่ยวแนะนำ