ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 67

เมืองไตรตรึงส์

เมืองไตรตรึงส์ เป็นเมืองเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยสิริกษัตริย์เชียงราย ซึ่งได้หนีข้าศึกจากเชียงรายลงมาสร้างเมืองนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1542 ปัจจุบันโบราณสถานต่าง ๆ ทรุดโทรมลงมากเหลือเพียงซากเจดีย์และเชิงเทินเท่านั้น เมืองไตรตรึงส์ตั้งอยู่ที่ตำบลไตรตรึงส์ การเดินทางใช้เส้นทางสายกำแพงเพชร - คลองลาน ไปประมาณ 18 กม.

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ