ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,433

น้ำตกวังชมภู

น้ำตกวังชมภู เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำไหลในฤดูฝน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กม.บนเส้นทางช่วงกำแพงเพชร-ตาก